Opslagstavlen

 • ikon

  Se og hør om skolebestyrelsens arbejde - husk at tilmelde til forældretræffet den 22. maj.

  Marianne Jeffers Toftdal (adm. medarbejder) den 16-05-2018
 • ikon
  Forældrearrangementet d. 22. maj er aflyst
  Da der kun er tilmeldt 10 forældre til Skolebestyrelsens aften d. 22. maj aflyses arrangementet hermed.
  På vegne af skolebestyrelsen
  Lisanette Qvortrup
  Lisanette Asbjørn Qvortrup den 18-05-2018
 • ikon
  Skolebestyrelsesvalg
  Det kan meddeles, at skolebestyrelsesvalget er afsluttet med et fredsvalg.
  Som tidligere nævnt har vi forskudte valg på Ellevangskolen, hvilket betyder at vi havde 4 poster ledige i skolebestyrelsen, samt ledige suppleantposter.

  Følgende er valgt som bestyrelsesmedlemmer:
  Anja Søgaard Olsen
  Astrid Riber Poulsen
  Mette Rigstrup Haaning
  Katrine Svendsen

  De valgte suppleanter er:
  Bente Kjær Lyngsøe
  Robert Pisani Knudsen

  På fortsætterposterne sidder:
  Helle Fæster
  Morten Charles
  Steffen Petersen

  Den nye bestyrelse tiltræder formelt d. 1. august og konstituerer sig herefter.
  Lisanette Asbjørn Qvortrup den 16-05-2018
 • ikon
  Skolebestyrelsesvalg 2018
  Så er det tid til skolebestyrelsesvalg og på den vedhæftede fil, kan man orientere sig i forhold til tidsfristerne.
  Ellevangskolen har forskudte bestyrelsesvalg.
  Det betyder, at der denne gang er 4 ledige bestyrelsespladser og yderligere behov for et antal suppleanter.
  Alle forældre med forældremyndighed til et barn, der går på Ellevangskolen pr. 1. august 2018, kan lade sig opstille til valget.
  Hvis man ønsker at stille op til skolebestyrelsen, bedes man orientere om dette i en mail til Lisanette Qvortrup via Intra eller på mail [email protected].
  Fristen for opstilling er mandag d. 7. maj 2018
  Har man spørgsmål i relation til tillidsposten eller valget kan Lisanette Qvortrup kontaktes på telefon 87 13 85 00 og skolebestyrelsesformand Anja Olsen kan kontaktes via Intra.
  Hermed yderligere information om valget https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674
  Lisanette Asbjørn Qvortrup den 23-04-2018
 • ikon
  Hjælp os med at blive bedre!

  Opdager du døde links, uopdateret information m.m. her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Ellevangskolen på [email protected]
   
  Marianne Jeffers Toftdal (adm. medarbejder) den 21-02-2017