Forældretilfredshed 2017

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns eller børns dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Forældrenes mening er vigtig i indsatsen for at forbedre kvaliteten i tilbuddene.

I Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse kan forældrene bidrage ved at give deres mening til kende. Forældrenes svar vil blive brugt af den lokale ledelse til i samarbejde med medarbejdere og forældre at udvikle og forbedre kvaliteten i deres barns tilbud.

Seneste runde af forældretilfredshedsundersøgelsen fandt sted fra den 10. marts til den 23. april 2017.

Her finder du den nye rapport fra 2017

Til sammenligning rapporten fra 2015