LUP - Lokal Udviklings Plan

LUP beskriver den grundlæggende tilgang og de særlige indsatsområder, som skolen arbejder med i det aktuelle skoleår.

 

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.
Kvalitetsrapporten er opbygget efter Børn og Unges fire effektmål, som er vedtaget af byrådet som pejlemærke for kvaliteten for børnene og de unge. De fire effektmål udspringer af Aarhus Kommunes børn og unge-politik og har overskrifterne: læring og udvikling, rummelighed, sundhed og trivsel samt forældresamarbejde.